Triển khai mô hình nhượng quyền cửa hàng

Chúng tôi sẽ giúp bạn

  • Đánh giá vị trí, cơ hội kinh doanh
  • Chọn địa điểm đặt cửa hàng sao cho hiệu quả nhất
  • Khảo sát mặt bằng, thiết kế hệ thống điện nước sao cho tiết kiệm nhất
  • Cung cấp/tư vấn máy móc, hóa phẩm ngành giặt với chi phí thấp nhất
  • Huấn luyện nhân viên, đào tạo tay nghề
  • Huấn luyện cách thức vận hành cửa hàng
  • Hỗ trợ cửa hàng trong suốt quá trình hoạt động
  • Hố trợ quảng cáo, marketing

Mọi thông tin bạn muốn đóng góp chi tiết hơn xin liên hệ 0966817875